HomeNieuwsIntegriteit (bijdrage van SGP raadsvergadering 24-1)

Integriteit (bijdrage van SGP raadsvergadering 24-1)

Publicatiedatum: 31 jan. 2017

 

Voorzitter,

Integriteit is een hot item! Zeker ook in combinatie met politici. Een zoekopdracht in Google intypt levert veel resultaten op. Wanneer je dan focust op de nieuwsberichten en columns dan zou de gedachte je kunnen bekruipen dat een integere politici in Nederland een uitzondering zijn. Onderzoek laat gelukkig een genuanceerder beeld zien, Nederland is zeker geen bananenrepubliek is, maar waar integriteitsdilemma’s en schendingen zeer zeker wel tot de werkelijkheid behoren. Een gesprek over integriteit is dan ook absoluut van belang! Evenals een goed beleid op dit onderwerp.

Voor ons als fractie was het zeker niet eenvoudig om op iedere gestelde vraag een gedegen antwoord te geven, maar we doen een poging om onze denkbeelden bij integriteit te delen.

De aandacht die kapelle besteedt aan integriteit waarderen we absoluut positief! In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat stilgestaan bij dit punt. De cursussen die aangeboden zijn tijdens werkvergaderingen is ons inziens een uitstekend middel om bewustwording en openheid rondom dit thema te creëren. Wat ons betreft wordt dit eens per jaar gepland (met mogelijk aandacht voor wetswijzigingen). Met elkaar in gesprek gaan over integriteit is namelijk van groot belang!

Echt concrete verbeteringen aanwijzen voor de komende jaren is lastig. Wij denken dan niet aan meer regels maar eerder ontwikkelen van competenties. Een paar opties: in gesprek gaan met nieuwe raadsleden aan het begin van een periode en daarin wijzen op integriteit; ontwikkelen van ethisch bewustzijn, cursussen om gevoeligheid voor dit soort zaken te ontwikkelen etc. De portefeuillehouder heeft hier vast en zeker nog een aantal andere goede ideeën voor. Ander opties die mogelijk nog uitgewerkt kunnen worden zijn: afspraken maken over het melden van belangenverstrengeling en waar je dit moet doen.

Als SGP willen we nadrukkelijk benoemen dat Integriteitsbeleid moet gaan om transparantie, heldere besluitvorming, voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling (7 beginselen). Het moet zich echter niet ontketenen in grote hoeveelheden regels. Dat creëert alleen maar het gevoel van: zolang ik geen regel overtreed dan ben ik integer’. Integriteit moet onderwerp van gesprek blijven!

Verschillen tussen ambtelijk of bestuurlijke integriteit is eigenlijk meer een vraag om uit te zoeken voor de portefeuillehouder. Een verschil waar wij aan denken is: bestuurder ligt onder een vergrootglas, algemene belang versus achterban, ambtenaar is meer concreet zaken voor burgers aan het regelen. Verder ziet mijn fractie weinig verschil tussen integriteit als raad, raadslid of college. Ze hebben allen een andere rol met een andere verantwoordelijkheden, maar integriteit verandert niet en wordt van ons allen geëist.

Als we het hebben over specifieke taken voor het college rondom integriteit dan denken wij aan een integer personeelsbeleid, dus geen vriendjespolitiek bij het aannemen van mensen, het juist opvolgen van aanbestedingsrichtlijnen en melden aan de raad wanneer hiervan afgeweken wordt.

Voor wat betreft het idee om de Commissie onderzoek geloofsbrieven op te waarderen tot een comissie integriteit. Vinden we als fractie wat ver gaan. We vragen ons af hoe dit geregeld is in andere kleine gemeenten? Het presidium wordt immers ook wel eens gebruikt voor dit soort zaken. Tevens was voor ons niet helemaal helder of deze commissie ook een

taak heeft voor het college. Ons lijkt het wenselijk om raad en college wat dat betreft gescheiden te houden. Hoe kijken andere fracties hier tegen aan?

Een van de laatste vragen vroeg welke processtappen er gevolgd dienen te worden bij vermoeden van integriteitskwesties. Graag zie we hier een voorstel vanuit de portefeuillehouder tegemoet. Daarvoor willen we de portefeuillehouder een leestip meegeven waarin een mogelijk proces bij integriteitschending uitgeschreven wordt, namelijk Evangelie van Mattheus 18 vanaf het 15de vers.

Voorzitter tot slot, integriteit is een zaak wat onze voortdurende aandacht vraag! Het is niet te regelen met een regels, maar vraagt van ons allemaal in de raad als in de fracties een