HomeNieuwsReactie concept samenwerkingsakkoord VVD CDA en PvdA

Reactie concept samenwerkingsakkoord VVD CDA en PvdA

Publicatiedatum: 26 sep. 2018

Reactie ontwerp samenwerkingsakkoord

 

Hierbij de reactie en bijdrage van de SGP op het ontwerp samenwerkingsakkoord. Een akkoord op  hoofdlijnen. Overwegend voortgezet beleid van de afgelopen jaren met hier en daar wat aanpassingen. De SGP betreurt het dat nergens rekening wordt gehouden met de zondag als rustdag voor onze inwoners. Het is zo’n  groot goed om een gemeenschappelijke dag van rust te hebben. Ook het  CDA heeft hier kennelijk ook geen belang meer bij.

 

De SGP zal dit college kritisch volgen.

 

1.a. Het college heeft de wens om GR de Bevelanden door te ontwikkelen en taken over te dragen aan de GR. De SGP wil hier de toevoeging opnemen dat alleen die taken worden overgedragen ingeval er sprake is van een aantoonbare meerwaarde. Als er geen sprake is van meerwaarde zien wij het nut en de noodzaak niet in om taken over te dragen. Ook moet de identiteit van de gemeente geborgd worden.

 

1.b. Volgens het ontwerp samenwerkingsakkoord is de gemeente Kapelle een doe-gemeente waar strategisch vermogen kan worden versterkt.

Wij vragen ons af wat hier mee wordt bedoeld en waar dit op is gebaseerd. Is de gemeente als instelling een doe-gemeente of worden de inwoners bedoeld? En welke conclusie kun je hier aan verbinden?

 

2.a Gestreefd wordt naar een constructieve samenwerking met de gehele raad. Ook met het oog op gezond dualisme.

Volgens de SGP is een goede samenwerking iets heel anders dan dualisme. De SGP pleit er daarom voor om de ingezette lijn van dualisme verder te versterken.

 

3. Volgens het ontwerp samenwerkingsakkoord zullen de leges kostendekkend worden geheven. De SGP pleit ervoor om het huidige beleid om de begraafkosten leges hiervan uit te zonderen te continueren omdat begraven anders buitensporig duur wordt.  Het is niet goed dat mensen om financiële redenen kiezen voor een crematie. Begraven moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook dat is een zorg voor de gemeente.

 

4.a. Het college wil de toeristische aantrekkelijkheid van Wemeldinge versterken. De SGP vindt dat de toeristische aantrekkelijkheid niet ten koste mag gaan voor de inwoners van ons mooie dorp Wemeldinge. Daarom willen we hier bij opgenomen hebben dat steeds rekening zal worden gehouden met de inwoners.

 

4.c. De SGP ziet liever dat eerst het probleem en de behoefte van de huisvesting van de arbeidsmigraten in beeld wordt gebracht en dat hiervoor een passende oplossing wordt gezocht in samenspraak met de raad.
Nu beperkt je jezelf tot maximaal een tweetal locaties.

 

5.b. De SGP mist hier een de jaarlijkse mantelzorgwaardering.

 

5.d. De coalitie wil zich inzetten voor jeugdzorg. Daar zijn we blij mee. Een deel van de jeugdzorg is terug te leiden tot gebroken gezinnen. De SGP pleit  voor  het preventief aanbieden van cursussen gericht op het in stand houden van huwelijken en andere samenlevingsvormen.

Verder verzoekt de SGP om actief op zoek te gaan naar pleegzorgouders.

 

5.e. De SGP is er geen voorstander van om op de jaarlijkse coming-out-day de regenboogvlag te heisen.  Op deze manier wordt de doelgroep juist in de aandacht gezet.

In plaats daarvan zou het goed zijn om de Nederlandse vlag in de raadszaal te hangen dan wel om art.1 van de grondwet een prominente plaats te geven in dit huis.

 

6.d. De SGP is van mening dat een onderzoek naar de mogelijkheden van deelauto’s binnen onze gemeente geen gemeentelijke taak is. Er zijn commerciële partijen die dit kunnen doen.

 

8. Leefbaarheid.
Er is op veel plaatsen in Kapelle is er sprake van overhangend groen. De beplanting van tuinen en perken heeft een zodanige omvang dat een deel  van het trottoir wordt ingenomen. Dit belemmert een vrije doorgang met b.v. een rolstoel. De SGP wil dat hier de komende tijd aandacht aan besteedt wordt.

Ook wil de SGP voortdurend aandacht voor het openbare ruimte. Nagaan of het mogelijk is om onze burgers in te schakelen om de straat netjes te houden.

 

9.a. De SGP juicht een onderzoek naar de verkeersproblematiek toe. We moeten ons daarbij ook nadrukkelijk de vraag stellen of de 30 km-zone moet blijven voor de doorgaande wegen.

9.b. Naar de beleving van de SGP is er onlangs een onderzoek geweest naar de parkeerbehoefte in Kapelle.  We vragen ons af waarom dit nu weer gaat gebeuren.

10.a. De SGP is ook een voorstander van voldoende speelplekken en speeltuinen. Wel zien we hier graag bij opgenomen dat het schone speelplekken en speeltuinen moeten zijn.  Zijn dergelijke speelplaatsen bedekt met honden- en kattenpoep dan zullen onze kinderen hier geen gebruik van maken.

 

Niet genoemd is het onderwerp milieu.

 

De SGP mist de doorontwikkeling van het project ‘afval scheiden loont’  Hoe minder restafval hoe duurzamer. In 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner.

Daarbij wil de SGP dat er actief gezocht wordt naar een oplossing voor het ‘luier-probleem’ voor de gezinnen met kleine kinderen.