HomeNieuwsToerisme Wemeldinge

Toerisme Wemeldinge

Publicatiedatum: 13 jan. 2017

Toerisme Wemeldinge

De kern Wemeldinge is, sinds de sluizen niet meer als zodanig in gebruik zijn, steeds meer veranderd in een kern waar toerisme een belangrijk gegeven is. De Oosterschelde met het strandje en de mogelijkheden voor de duikers, lokken veel mensen van dichtbij en verder weg. Behalve dat zijn ook de landelijke omgeving en bijvoorbeeld het fruitteeltmuseum trekpleisters.

Een en ander is min of meer spontaan gegroeid, maar het werd hoog tijd om een overkoepelende visie te ontwikkelen over wat we nu eigenlijk met het toerisme willen. In een samenspel tussen onder andere gemeenteraad, college, betrokken ondernemers en deskundigen is gezocht naar een beschrijving van de gewenste ontwikkelingsrichting. Anders verwoord: “De hoofddoelstelling van de gemeente is de recreatieve sector duurzaam te versterken, vanuit het onderscheidende vermogen.” 
 
Het meest onderscheidende wat de gemeente Kapelle heeft ten opzichte van de omgeving is alles rondom ‘ons’ stukje Oosterschelde. In de raadsvergadering van december 2016 is de recreatievisie vastgesteld waarbij drie speerpunten zijn benoemd die aangeven waarvoor de (beperkte) financiële middelen van de gemeente moeten worden ingezet. Dat betreft (1) het versterken van Wemeldinge als aantrekkelijke verblijfplaats, (2) het leggen van verbindingen tussen partijen en gebieden en (3) het intensiveren en professionaliseren van Marketing & PR. 
 
De gemeente gaat over de openbare ruimte (bankjes plaatsen, strandje op orde houden, e.d.), kan een rol spelen in het samenbrengen van belanghebbenden en heeft een taak in vergunningverlening. Het is van niemand de bedoeling dat het aantal toeristen explosief stijgt (het moet geen ‘Renesse’ worden), maar wel dat er het hele jaar door gasten zijn en er een kwaliteitsslag komt. De ondernemers zullen het uiteindelijk moeten doen. In het traject van visievorming zijn er twee drukbezochte bijeenkomsten geweest. Hier waren bijna alle betrokken ondernemers aanwezig.

Zondagsrust 

Wat betreft de zondagsrust is er geen wijziging van het beleid opgenomen. Uiteraard is er kritiek op de beperkingen op zondag, maar in de coalitieonderhandelingen in 2014 is vastgelegd dat de bestaande mogelijkheden niet worden uitgebreid! Hopelijk kan in 2018 de SGP ook weer een rol spelen in het schrijven van het coalitieakkoord.