HomeNieuwszondagopenstelling

zondagopenstelling

Publicatiedatum: 28 mei 2018

 

Voorzitter,

Voorliggend voorstel omvat zaken die wij als  SGP niet voor onze verantwoording kunnen en willen nemen. Ik zal u toelichten waarom:

Het betreft een voorstel waarbij de winkelsluiting op zondag in Wemeldinge helemaal wordt vrijgegeven. Het gevolg zal zijn dat winkels in Wemeldinge op meer zondagen open zullen zijn. In principe is het mogelijk om elke zondag open te zijn.

De SGP kan hier niet mee instemmen.

Het enige argument is dat die in een behoefte zou voorzien voor de toeristen in Wemeldinge. Uit niets blijkt dat onze inwoners van Wemeldinge dit voorstel steunen.  Ik heb geen signalen dat een verdergaande openstelling gemist wordt. Alleen door slechts 1 ondernemer is dit signaal afgegeven vanwege het verlengde toeristische seizoen. Uit voor hem economische motieven en vanwege de maatschappelijke druk omdat toeristen anders naar Goes gaan.

De SGP bedrijft politiek bij een opengeslagen Bijbel. Deze Bijbel is voor ons het uitgangspunt van ons handelen en waardoor wij ons laten leiden.

Na de zes scheppingsdagen heeft God gerust van Zijn werk. Hij heeft die rustdag geheiligd. Dat heiligen van de rustdag vinden we ook terug in één van Gods geboden. Deze geboden zijn tot eer van God maar ook tot welzijn van onze samenleving gegeven. Niet beknellend maar bevrijdend.

Deze geboden zijn niet alleen gegeven voor een deel van de samenleving, de christenen. Nee ze gelden voor heel de samenleving en hebben een onbeperkte duur al zolang deze wereld bestaat. Ze gelden ook nu nog.

Een dag van rust om God te dienen en als gemeente samen te komen.

Deze wil van God is ook een zegen voor alle mensen.

Een dag van rust van al ons werk en overige beslommeringen. Een dag van rust om in alle hectiek in gezinsverband bijeen te kunnen zijn. Dit is tot welzijn van het gezin.

Met onze 7x24  economie zijn er steeds minder rust- en gezinsmomenten. Terwijl dat, zeker voor opgroeiende kinderen, zo nodig en goed is. Denk b.v. ook aan alleenstaande ouders die zondag’s moeten werken terwijl de kinderen geen school hebben.

Ook een dag om weer krachten op te doen voor de week die voorligt.

De onbeperkte zondagsopenstelling legt ook een maatschappelijke druk op de winkeliers die daar niet aan mee wensen te doen. Ook dat vinden wij ongewenst.

Het meer aantasten van de zondag gaat dus in tegen Gods geboden en is niet goed voor onze samenleving. En ook niet voor de winkels die hier niet aan mee wensen te doen.

Op veel terreinen hebben we als overheid niet de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de zondag-invulling. Op grond van de winkeltijdenwet hebben we die invloed hier wel en wat de SGP betreft gebruiken wij die mogelijkheid ook..

Voorzitter, ik rond af.

Genoemde argumenten zijn voor de SGP van doorslaggevend gewicht om niet in te stemmen met dit voorstel en we vragen ook de raad op om het voorbeeld van de SGP te volgen.  

Dank u wel.