HomeFractiewethouder

wethouder

M.J.P. (Marco) Kleppe

In 2003 werd ik lid van de steunfractie van de SGP in Kapelle. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kreeg de SGP een derde (rest-)zetel en werd ik raadslid. In 2014 is de restzetel behouden, met dank aan lijstverbinding met de ChristenUnie. Ook mocht de SGP weer in het college plaatsnemen. Wethouder Kosten had aangegeven te willen stoppen na twee collegeperiodes en ik mocht hem opvolgen in het college.

Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor het sociale domein, hieronder vallen de Participatiewet, WMO en Jeugdzorg, maar ook welzijn, gezondheidszorg, jeugd- en seniorenbeleid. Een prachtig takenpakket waarin de zorg voor de burgers centraal staat.

Zonder input vanuit de praktijk is beleid maken hetzelfde als abstracte kunst: je ziet het wel, maar je weet niet wat de maker er mee wil bereiken! Daarom ben ik graag in gesprek met onze inwoners en organisaties, om te horen wat zij nodig hebben en hoe het beleid uitwerkt. Wilt u uw ervaringen met mij delen? Neem dan contact met mij op, die kan via het mailadres hiernaast, maar u kunt ook het gemeentehuis bellen: 14 0113. U mag bij mij langskomen, maar nog liever kom ik naar u toe. Denk niet dat iets te onbelangrijk is om met de wethouder te bespreken, als het voor u belangrijk is, is dat het voor mij ook!

Natuurlijk begrijpt u dit wel: ik ben wethouder en geen sinterklaas, dus als u een beroep op een voorziening van de gemeente heeft gedaan en dit is afgewezen, dan ga ik niet alsnog de voorziening toekennen! Wel kunnen we kijken naar hoe het proces is verlopen en hoe u dit heeft ervaren.